VIREBOX - CASE VR FLEETCARE vaihdevalvonta

Tehoa rautateiden kunnon valvontaan

VR Fleetcaren asiakkaalla, Väylällä, oli haasteita rautateiden vaihteiden kääntymisen kanssa. Fleetcaren asiantuntijat tiesivät, mitä päätelmiä vaihteiden virrankulutuksesta voisi tehdä. He ymmärsivät, että kuhunkin vaihteeseen olisi mielekästä liittää anturit mittaamaan sähkövirtaa. Tällaista järjestelmää ei kenelläkään kuitenkaan ollut valmiina. Sellaisen kehittäminen olisi maksanut VR Fleetcaren digitaalisten palveluiden myynti- ja kehitysjohtaja Mikko Alangon mukaan satoja tuhansia euroja. Sitten joku keksi, että mittaus kannattaakin tehdä asetinlaitteesta käsin. Tähän Vire Labsilla oli miltei valmis ratkaisu. Hintakin putosi kymmeniin tuhansiin.

Digitaalisten palveluiden potentiaali rautateiden kunnossapidossa on Mikko Alangon mukaan kymmeniä miljoonia euroja. Arvo syntyy parantuneesta luotettavuudesta, käyttövarmuudesta ja kustannustehokkuudesta. Jos esimerkiksi kaluston kunnon visuaalista havainnointia pystytään tekemään koneellisesti, työtunteja kuluu vain niihin tapauksiin, joissa mittausten mukaan on jotain poikkeavaa. Tämä säästää työkustannuksia, mutta tekee myös tarkastuksista tarkempia. Se parantaa turvallisuutta.

Digitalisaation hyöty on prosessien tehostumisessa

Mikko Alanko, VR Fleetcare

”Teknologia ei ole nykyään enää mikään ongelma. Lähes kaikkea pystyy mittaamaan. Haasteena on todistaa, mikä hyöty teknologiasta syntyy ja millaisella prosessilla se ulosmitataan”, sanoo Alanko.

Prosessikehitys on Fleetcarella vielä edessä. Esimerkiksi vaihteiden ennakoivasta kunnossapitojärjestelmästä tuleva tieto pitää saada osaksi Fleetcaren normaalia kunnossapitoprosessia. ”Jos meillä aikaisemmin on tullut vikailmoituksia ihmisten tekemänä, vikailmoitukset tapahtuvat jatkossa järjestelmästä tulevan tiedon perusteella”, Alanko kuvaa.

”Tämä muuttaa meidän kunnossapitosuunnittelijoidemme työtä: he oppivat lukemaan järjestelmän kautta, mitä korjauksia tarvitaan, koska ja missä. Meillä on paljon ihmisiä, jotka ovat innoissaan mahdollisuudesta saada uusia työkaluja, sillä he ymmärtävät niiden tuoman hyödyn. Ostaessaan idean, he lähtevät nopeasti mukaan kehittämään ja ideoimaan, missä kaikkialla tiedosta olisi hyötyä. Toki jotkut kokevat myös pelkoja siitä, viekö järjestelmä heiltä työt. Tärkein osa toimintojen digitalisoimista onkin siksi muutoksen johtaminen”, Alanko sanoo.

Sama tuote, eri anturit ja mittaustekniikat

Vaihteiden lisäksi raiteissa on paljon paikallaan olevia kohteita, kuten tasoristeyksiä. Niiden valvontaa voidaan tehdä samalla tuotteella kytkemällä se kiinni erilaiseen anturiin. Sähkövirran mittaamisen sijaan Virebox.AI voi mitata jotain muuta suuretta tai tuottaa kuvaa suurnopeuskameralla tai laserkeilauksella.

Rautatieympäristössä on Alangon mukaan tosi paljon hyötyä siitä, että analysointi tapahtuu Virebox.AI:n kaltaisessa mittalaitteessa, koska kaluston liikkuessa tiedonsiirrolla on vaikeuksia pysyä perässä. Silloin reunalaskenta on ainoa vaihtoehto. ”Tiedon mittaamisen tarkkuusvaatimukset kasvavat koko ajan. Mitä enemmän mittaat, mitä enemmän dataa kertyy, sitä tärkeämpää reunalaskenta on”, Alanko summaa. ”Jos sitä paitsi pystyt hallitsemaan reunalaskentalaitteita keskitetysti kuten tässä, niin sehän on tosi nykyaikaista”, hän sanoo.

Kumppanuudessa tärkeää on ratkaisukeskeisyys

Yhteistyön aloittaminen Vire Labsin kanssa johtui Alangon mukaan Vire Labsin vahvasta sitoutumisesta kehitystyöhön. ”Yhteistyö on ollut oikein helppoa. On keskitytty yhdessä asioiden ratkaisuun ja ehditty siten ratkaista ongelmia ennen kuin ne kasvavat konflikteiksi”.
Alanko näkee yhteistyössä suurta potentiaalia. ”Digitalisaatio menee eteenpäin valtavaa vauhtia. Meillä on tässä skaalautuva tuote, jota pystymme käyttämään moneenkin asiaan”, hän summaa.

Kerro miten voimme auttaa sinua?