Tekoäly ja tietoturva: reunalaskenta ei tingi tietosuojasta

Tekoälyn ja tietoturvan ei yleisesti uskota sopivan yhteen, eikä tekoälyratkaisujen tietosuojaankaan erityisemmin luoteta. Tekoälyratkaisujen tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvät haasteet ovat todellisia, mutta ne on mahdollista ratkaista.

Me Vire Labsilla olemme kehittäneet kustannustehokkaita, tietoturvallisia ja GDPR-hyväksyttyjä tapoja tekoälyn käyttöön. Hyödynnämme niitä mm. ihmisten tunnistamista edellyttävissä sovellutuksissa.

Tässä artikkelissa kerromme, miten tekoälyä ja konenäköä on mahdollista soveltaa ilman tietoturva- ja tietosuojariskejä.

Miksi tietosuoja- ja tietoturvariskit yhdistetään useimmiten juuri tekoälyyn?

Riskit havainnollistuvat hyvin, kun avaamme tietosuojan, tietoturvan ja tekoälyn käsitteet:

  • Tietosuoja on perusoikeus, joka turvaa rekisteröidyn henkilön oikeuksien ja vapauksien toteutumisen henkilötietojen käsittelyssä. Sen tarkoituksena on osoittaa, milloin ja millä edellytyksillä henkilötietoja voidaan käsitellä.
  • Tietoturva on yksi tietosuojan toteuttamisen keino, ja sen tarkoitus on suojata tietoaineisto, kuten henkilötiedot, ja tietojärjestelmät, joissa esimerkiksi henkilötietoja käsitellään. Tietoturvalla tarkoitetaan mm. organisatorisia ja teknisiä toimenpiteitä, joilla varmistetaan tiedon luottamuksellisuus ja järjestelmien käytettävyys.
  • Tekoäly puolestaan tarkoittaa koneen kykyä käyttää perinteisesti ihmisen älyyn liitettyjä taitoja, ja sen ansiosta tekniset järjestelmät voivat havainnoida ympäristöään, käsitellä havaintojaan ja ratkaista ongelmia saavuttaakseen tietyn päämäärän.

Tekoäly voi siis olla hyvinkin autonomisesti dataa keräävä ja analysoiva yksikkö, joka pystyy pyydettäessä myös ohjaamaan siihen liitettyjen järjestelmien toimintaa.

Entä jos joku meneekin pieleen? Tietoturvakysymykset heräävät useimmiten pelosta, jossa kolmas osapuoli saa tekoälyn hallintaansa. Tietosuojan kyseenalaistaminen puolestaan liittyy henkilötietojen mahdolliseen suojaamattomuuteen ja tietovuotoihin.

”Taloudelliset sanktiot tietosuojarikkeistä ovat tuntuvat. Tietosuojavaltuutetun toimiston seuraamuskollegion määräämien seuraamusmaksujen enimmäismäärä voi olla 4 % yrityksen liikevaihdosta tai 20 miljoonaa euroa.”

grand central station, new york, new york city-690180.jpg

GDPR-asetus hidasti tekoälysovellutusten kehitystä ja käyttöönottoa

EU:n tietosuoja-asetus GDPR astui siirtymäajan jälkeen lopullisesti voimaan toukokuussa 2018. Monet tekoälyratkaisujen kehittäjät kavahtivat GDPR-vaatimuksia ja jättivät toteuttamatta tekoälyn sovellutusideoita tietosuojavaatimusten aiheuttamien uusien haasteiden ja lisäkulujen pelossa.

Reaktio on ymmärrettävä, sillä jokaisen yrityksen on otettava GDPR-asetukset vakavasti. Taloudelliset sanktiot tietosuojarikkeistä ovat tuntuvat – tietosuojavaltuutetun toimiston seuraamuskollegion määräämien seuraamusmaksujen enimmäismäärä voi olla 4 % yrityksen liikevaihdosta tai 20 miljoonaa euroa.

Me Vire Labsillä otimme haasteen vastaan. Viimeisten kahden vuoden aikana olemme vieneet läpi useita projekteja, joissa henkilötunnistamiseen liittyvät tai tietosuojakriittiset haasteet on ratkottu järkevästi ja turvallisesti tekoälyä ja reunalaskentaa soveltaen. Perinteinen pilviarkkitehtuuri sisältää aina tietoturvariskejä, mutta jos sovellutukset tehdään osaksi suljettua ympäristöä, tietoturva ja -suoja ovat huomattavasti paremmin hallittavissa.

”Kyse on reaaliaikaisesta matkustajatiedosta. Pysäkiltä lähtiessä seuraavalle pysäkille meille välittyy saman tien tieto siitä, miten paljon matkustajia missäkin raitiovaunun osassa on. Saamme eroteltua matkustajat ihmisen, koiran, pyörän ja lastenvaunun tarkkuudella.” Kai Hermonen, Škoda Transtech

Tekoälypohjainen matkustajalaskenta edellyttää ihmisten tunnistamista – miten matkustajien tietosuojasta huolehditaan?

Kehitimme yhdessä Škoda Transtechin kanssa ratkaisun raitiovaunuissa kerättävän videokuvan analysointiin ja tulkintaan. Projekti syntyi tarpeesta seurata raitiovaunuissa matkustavien henkilöiden, sekä esimerkiksi polkupyörien tai lastenrattaiden määrää reaaliajassa. Matkustajaviihtyvyyden lisäksi halutaan parantaa turvallisuutta ehkäisemällä esimerkiksi vaunun ovien väliin jäämisen ja häiriökäyttäytymisen kaltaisia ongelmia.

Matkustajalaskennan ratkaisu käsittelee henkilötietoja ja tunnistettavaa kasvokuvaa tekoälyn avulla. Materiaalina on raitiovaunun valvontakameroilla kyydissä olevista ihmisistä ja esineistä kuvattu aineisto.

Tietosuojaperiaatteen mukaan henkilötietoja

  1. saa kerätä vain tarpeellisen määrän henkilötietojen käsittelyn tarkoitukseen nähden,
  2. pitää säilyttää muodossa, josta rekisteröity on tunnistettavissa ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen tietojenkäsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten.

Me olemme alusta lähtien olleet valmiita vastaamaan näihin henkilötietoja koskeviin rajoituksiin.

Jotta voimme varmistaa matkustajien tietosuojan, tekoälysovelluksemme anonymisoi videokuvasta tunnistettavat henkilötiedot. Matkustajalaskennassa hyödynnetty videokuva ei koskaan poistu sellaisenaan raitiovaunusta, eikä ihmisten kasvokuvia sisältävää materiaalia lähetetä pilvipalvelun prosessoitavaksi. Virebox.AI-päätelaitteemme suorittaman laskennan lopputuloksena pilveen välitetään vain lukumäärät matkustajista ja tunnistetuista esineistä kussakin vaunussa.

Kuvamateriaalia ei lähetetä vaunusta eteenpäin ja se tuhoutuu matkustajien lukumäärän tunnistamisen tapahduttua, joten henkilötietoja ei enää ole mahdollista muuttaa takaisin tunnistettaviksi. Tällaisia anonymisoituja tietoja ei GDPR-asetuksen mukaan enää katsota henkilötiedoiksi, joten niihin ei sovelleta tietosuojasäännöksiä.

Lue lisää matkustajalaskennan ratkaisustamme »

”Jos Suomessa rakennetaan tällainen GDPR-asetukset täyttävä järjestelmä, se voidaan ottaa vaivatta käyttöön myös kansainvälisillä markkinoilla.” Kai Hermonen, Škoda Transtech

Tekoäly ja tietoturva: reunalaskenta takaa tietosuojan

Vire Labsin tekoälyratkaisuiden ydin on reunalaskenta. Virebox.AI-tekoälyratkaisussa datan analysointi tapahtuu samassa paikassa, jossa analyysissä tarvittava data kerätään, eikä sensitiivistä dataa lähetetä sellaisenaan eteenpäin verkossa. Reunalaskennan hyödyntäminen riippumattomassa järjestelmässä mahdollistaa ensiluokkaisen tietoturvatason, ja päätelaitteeseen on mahdotonta hakkeroitua, jos sen fyysisestä turvallisuudesta on huolehdittu.

Reunalaskennan vaihtoehto eli tekoälyn prosessointi pilvipalvelussa on huomattavasti itsenäistä tekoälyratkaisua haavoittuvaisempi. Pilvipalvelun käytössä tietoturva- ja tietosuoja-asioihin vaikuttavat monet ulkoiset tekijät, kuten tietoliikenteen ja konesalien palvelinratkaisujen turvallisuus.

”Kokemuksemme aikaisemmin käytetyistä matkustajalaskentajärjestelmistä olivat aivan liian kankeita. Ratkaisut edellyttivät erillisten laitteiden asentamista joka oviaukkoon, mikä aiheutti haasteita suunnittelun, asennusten ja kustannusten osalta. Ratkaisun ongelmana oli myös se, etteivät asiakkaamme kyenneet hyödyntämään laskentaa kaikissa raitiovaunuissa. Aloimme miettiä, pystyisikö matkustajalaskennassa hyödyntää olemassa olevia valvontakameroita, joita on kuitenkin joka raitiovaunussa jo valmiiksi 12–15 kappaletta.”  Kai Hermonen, Škoda Transtech

Tekoälyn ketterät kokeilut ilman tietoturva- ja tietosuojariskejä – kerromme sinulle kahdessa viikossa, voiko tekoäly ratkaista haasteesi

Eri aloilla toimivat ja eri kokoiset organisaatiot kokevat erilaisia esteitä tekoälyratkaisujen testaamiselle.

Tehtaissa ja muissa suurissa laitoksissa prosessiautomaatiojärjestelmät ovat koko liiketoiminnan jatkuvuuden ytimessä, eikä näiden tietoturvaa haluta missään nimessä riskeerata. Monien henkilötietoja käsittelevien organisaatioiden tekoälykokeilujen esteeksi saattavat muodostua GDPR-asetusten monimutkaisuus, epävarmuus oikeista toimintatavoista sekä tietosuojaprosessien raskaus.

Vire Labsin tekoälyratkaisu sisältää vastaukset tietoturva- ja tietosuojahaasteisiin, ja ratkaisun soveltuvuutta erilaisiin käyttökohteisiin voidaan testata nopeasti ja edullisesti.

Testauksen aikana tietoturva on taattu, sillä voimme toteuttaa testit suljettuna järjestelmänä – meidän ei siis tarvitse liittää Virebox.AI-päätelaitetta verkkoon tai pilvipalveluihin. Huolehdimme myös tietosuojasta, eikä reunalaskennan prosesseja varten kerättävää materiaalia tarvitse lähettää eteenpäin.

Kun konenäön ja tekoälyn potentiaali on testausvaiheessa tunnistettu esimerkiksi sinun yrityksesi prosesseissa, voimme liittää Virebox.AI:n tuottaman datan osaksi paikallista järjestelmääsi. Yksinkertaisimmillaan ja turvallisimmillaan tämä voi tarkoittaa esimerkiksi analogista signaalia yksittäiselle laitteelle.

Lue lisää Virebox.AI:sta tekoälyratkaisun päätelaitteena »

”Toimitimme Vire Labsille valmiiksi laatuluokiteltua kuvaa linjastoltamme, jonka avulla he opettivat Virebox.AI:n tekoälyn testikäyttöä varten muutamassa viikossa. Yllätyimme, miten tarkasti laite oppi tunnistamaan laatuerot jo kokeiluvaiheessa. Ratkaisu saatiin viimeisteltyä ja siirrettyä tuotantoon kahdessa kuukaudessa. Ratkaisu maksoi itsensä takaisin alle vuodessa. Vire Labsin konenäköön pohjautuvan Virebox.AI-ratkaisun rooli meidän laaduntarkkailujärjestelmässä on erittäin merkittävä.”
Petri Elonen, Plant Manager, Raision Tehtaat

Reunalaskennan nopeus ja matalat elinkaarikustannukset päihittävät pilvilaskennan mahdollisuudet

Tietoturvan lisäksi reunalaskennan etuja ovat analyysin nopeus ja matalat elinkaarikustannukset.

Kun tekoälyn aineistona käytetään kuva- tai videomateriaalia, käsitellään väistämättä suuria datamääriä. Reaaliaikaisen videokuvamateriaalin siirtämisessä syntyy viive, joka esimerkiksi prosessiautomaatioiden kohdalla saattaa tehdä muuten toimivasta ratkaisusta hitautensa vuoksi käyttökelvottoman. Reunalaskennan nopeus korostuu erityisesti silloin, kun sekunnin sadasosilla on merkitystä.

Nopean prosessoinnin lisäksi reunalaskentaan pohjautuvan tekoälyratkaisumme etuna ovat matalat elinkaarikustannukset. Datan siirtäminenkin on arvokasta, mutta sen lisäksi on huomioitava pilviprosessoinnista syntyvät kulut. Pilviprosessoinnin kulut juoksevat jatkuvasti, kun taas reunalaskentaratkaisussa kustannat järjestelmäsi kehitystyön ja laitteiden hinnan kertaluontoisesti.

Lue lisää Veiston casesta, jossa tekoälyn nopea analyysi ohjaa tuotantolinjaa »

Ota rohkeasti yhteyttä! Me Vire Labsilla tiedämme, kuinka tietoturvalliset tekoälyratkaisut syntyvät nopeasti ja kustannustehokkaasti.

1 ajatus aiheesta “Tekoäly ja tietoturva: reunalaskenta ei tingi tietosuojasta”

  1. Paluuviite: Esineiden internet – näin IoT ratkoo teollisuusyritysten haasteita myös Suomessa - VIRE LABS

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *