VIRELABS - tietosuojakäytäntö

Tietosuojakäytäntö

 Vire Labs Oy:n tietosuojaseloste (laadittu 31.5.2021). 
Tämä on Vire Labs Oy:n tietosuojaseloste, jossa kerromme henkilötietojesi käsittelyn periaatteista. Selosteesta käy ilmi, mitä henkilötietoja keräämme, miten niitä käsittelemme ja mitä oikeuksia rekisterissä olevilla henkilöillä on henkilötietojensa käsittelyyn liittyen. Emme kerää henkilötietoja tarpeettomasti, emmekä säilytä henkilötietojasi pidempään kuin on tarpeellista niiden käyttötarkoitukselle tai kun sopimus tai laki niin vaatii. Käsittelemme tietojasi luottamuksellisesti ja sitoudumme noudattamaan henkilötietojen käsittelyyn sovellettavaa lainsäädäntöä. 

 

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa

Vire Labs Oy (Y-tunnus 2421458-0)
Isolinnankatu 24, 6 krs., 28100 PORI
ossi.porri(at)virelabs.com
Ossi Porri, Business Development Director, Vire Labs Oy

 

Oikeusperusteet ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelemme henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisten oikeusperusteiden perusteella. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on palveluidemme tarjoaminen, toimittaminen ja asiakashallinta, palveluidemme kehittäminen, palveluiden markkinointi ja viestintä, rekrytointi ja lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Rekisterin tietosisältö ja tietolähteet

Sinusta kerättävät henkilötiedot tulevat rekisteriimme pääasiassa virelabs.com- ja virebox.ai -sivustoilla itse täyttämiesi lomakkeiden kautta. Saatamme saada henkilötietojasi myös yrityksesi yhteyshenkilöiltä. Keräämme henkilötietojasi mahdollisesti myös julkisista lähteistä, rekistereistä tai sosiaalisen median kanavista. Keräämme myös verkkosivustomme kävijätietoja palveluiden Google Analyticsin ja evästeiden kautta. Näitä tietoja käytetään sivustomme kehittämiseen ja markkinoinnin kohdentamiseen.

Rekisteriimme tallennettavien asiakkaiden tai potentiaalisten asiakkaiden henkilötietoja ovat:

  • Henkilön nimi, titteli, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite)
  • Sosiaalisten medioiden, kuten LinkedInin, Facebookin ja Instagramin käyttöön liittyvät tiedot.
  • Muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.
  • Muut henkilön itse toimittamat tiedot

Evästeiden käyttö

Käytämme sivustoillamme evästeitä. Evästeet ovat tiedostoja, joita verkkopalvelimet lähettävät verkkoselaimiin ja jotka tallentuvat verkkoselaimiin. Näitä tietoja käytetään verkkosivustollamme käyttökokemuksen parantamiseksi. Lisäksi tietoja voidaan käyttää markkinoinnin kohdentamiseen ja optimointiin. Käyttäessäsi internet-sivustojamme hyväksyt evästeiden tallentamisen koneellesi, mutta sinulla on mahdollisuus estää evästeiden käyttö selaimesi asetuksista. Tämä saattaa vaikuttaa joidenkin palveluiden käyttöön.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Saatamme kuitenkin luovuttaa tietojasi luottamuksellisesti eteenpäin kolmansille osapuolille tai alihankkijoille. Alihankkijoina toimivat tyypillisesti asiakashallinnan palveluntarjoajat tai henkilötietojen tallennukseen tarkoitetut palvelut. Varmistamme, että tällaisia tietoluovutuksia sitovat sopimukset, jotka turvaavat tietosuoja- ja salassapitovaatimukset. Jos siirrämme tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, varmistamme että siirto tehdään lainsäädännön edellyttämällä tavalla, esimerkiksi sopimalla käsittelyyn ja luottamuksellisuuteen liittyvistä asioista Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen. Saatamme luovuttaa tietojasi kolmansille osapuolille myös lain ja sopimusvelvoitteiden myötä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietojesi käsittelyssä noudatamme huolellisuutta, ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun säilytämme henkilötietojasi internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Huolehdimme siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Sinun oikeutesi

EU:n tietosuoja-asetus takaa sinulle rekisteröitynä monia oikeuksia, joita käyttämällä voit useissa tilanteissa vaikuttaa henkilötietojesi käsittelyyn. Sinulla oikeus peruuttaa tietojesi käsittelyä koskeva suostumuksesi milloin tahansa. Sen lisäksi sinulla on seuraavat oikeudet:

Tarkastusoikeus: Sinulla on oikeus tarkistaa rekisteriimme tallennetut henkilötietosi ja saada vahvistus siitä, käsittelemmekö sinua koskevia tietoja. Oikeus tietojen oikaisemiseen: Sinulla on myös oikeus vaatia tietojesi oikaisemista ja saada virheellinen tieto korjattua tai puutteellinen tieto täydennettyä. Oikeus tulla unohdetuksi: Sinulla on myös oikeus pyytää meitä poistamaan sinua koskevat tiedot. Meillä on velvollisuus tietojesi poistamiseen, jos tietojesi käsittelemiselle ei enää ole laillista perustetta, tai jos niiden säilyttämiseen liittyvä lain säännökseen tai sopimukseen perustuva velvoite on päättynyt. Meillä on myös velvollisuus tietojesi poistamiseen, jos käsittely on perustunut suostumukseesi ja olet peruuttanut sen. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen: Sinulla on tietyissä tietosuoja-asetuksen 18 artiklan mukaisissa tilanteissa oikeus vaatia tietojesi käsittelyn rajoittamista. Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä: Sinulla on oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä suoramarkkinointia varten. Lisäksi sinulla on tietyissä tapauksissa oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä, jos käsittelymme perustuu oikeutettuun etuun, eikä käsittelylle ole sellaista huomattavan tärkeää syytä, joka syrjäyttäisi etusi tai oikeutesi eikä käsittely ole tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. Oikeus tietojen siirtämiseen: Sinulla on tiettyjen edellytysten täyttyessä oikeus saada meiltä sinua koskevat henkilötiedot yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Mikäli haluat käyttää edellä mainittuja oikeuksiasi, tulee sinun lähettää pyyntö osoitteeseen ossi.porri(at)virelabs.com. Kirjoita viestiin nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi ja liitä viestiin kopio passista tai muusta henkilöllisyystodistuksesta henkilöllisyytesi varmistamiseksi. Ilmoitamme sinulle oikeuksiesi käyttämistä koskevista toimenpiteistä pääsääntöisesti kuukauden sisällä pyyntösi vastaanottamisesta.

Sinulla on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tavasta, jolla käsittelemme henkilötietojasi. Suomessa valitus osoitetaan tietosuojavaltuutetulle, jonka verkkosivun löydät osoitteesta www.tietosuoja.fi.