VIRELABS - TUOTTEET

Vire Labsin tekoälypohjaiset

tunnistus- ja datankeruuratkaisut<

Vire AI Scanner

Vire AI Scanner on Vire Labsin vaativiin tunnistus- ja datankeruutarpeisiin kehittämä monipuolinen ja helposti integroitava laite- ja ohjelmistoratkaisu. Vire AI Scanner on kehitetty vastaamaan monenlaisiin teollisuuden ja liikenteen haasteisiin. Vire Labsin tekoälypohjaisia ratkaisuja käytetään mm. laadunvalvonnan automatisointiin, tuotteiden laatuluokitteluun, tuotannon tehostamiseen, liikkuvan kaluston kunnossapidon automatisointiin ja vikatilanteiden ennakointiin. 

Ensimmäinen virallinen Vire AI Scanner -ratkaisu toimitettiin viime vuoden lopulla Metsä Groupin Kemin modernille biotuotetehtaalle. Tehtaalle tulevan puutavaran käsittelystä vastaa kaksi ANDRITZin toimittamaa 30-metristä, autonomisesti toimivaa puukenttänosturia. Nosturijärjestelmä saa junakuljetuksena tulevista puutavaralasteista niiden siirtoon tarvitsemansa pistepilvitiedot Vire AI Scanner -tunnistusjärjestelmän kautta reaaliajassa. Vire AI Scanner -tyyppistä tunnistusratkaisua on käytetty muutaman vuoden ajan myös liikkuvan kaluston kunnossapitoa helpottavassa junaskannerissa, jonka Vire Labs on kehittänyt yhdessä VR Fleetcaren kanssa.

Vire AI Scanner hoitaa kaikki tunnistamiseen ja datan keräämiseen liittyvät toiminnot, kerätyn datan esi-analyysin tai analyysin sekä analyysin tulosten ja datan eteenpäin välittämisen asiakasorganisaation tietojärjestelmiin.  

Vire AI Scanner varustetaan kuhunkin tunnistustarpeeseen ja -tilanteeseen parhaiten sopivilla laitteilla.

Tavallisimmin datankeruuseen käytetään vaativaan teolliseen käyttöön soveltuvia video- ja stillkameroita, viivakameroita ja lidar-valotutkat, mutta tilanteen vaatiessa datan keruuseen voidaan käyttää myös erilaisia sensoreita ja mikrofoneja. 

Mikäli kohde pitää valaista kuvattaessa, voidaan käyttää koko skannerin korkeudelta tasaista valoa tuottava laite, joka kytkeytyy päälle kuvattaessa. Kerätyn datan analysointia varten Vire AI Scanner sisältää yhden tai useampia Virebox.AI-tekoälypäätteitä.

Vire AI Scanner toimitetaan halutun korkuisena ja tarvittaessa myös vaakatasoon asennettavana puomiratkaisuna. Tukeva asennus voidaan varmistaa Vire AI Scannerin kanssa käytettäväksi suunnitelluilla asennuslaatoilla. Betoninen laatta (2 x 2 m) on siirrettävissä trukkihaarukoilla nostokoukuista, ja metallilaatta voidaan kiinnittää betoniin ja teräkseen.

Tarvittaessa Vire AI Scanner voidaan toimittaamyös räkkiratkaisuna tai yksittäisinä laitteina. 

Tällöin tunnistimet (kamerat, lidarit ja muut sensorit) voidaan kiinnittää esimerkiksi tehdasympäristössä olemassaoleviin rakenteisiin lähelle havainnoitavaa kohdetta, ja Virebox.AI–päätelaitteet ja elektroniikka voidaan sijoittaa esimerkiksi konesaliin muiden IT-laitteiden yhteyteen.

VLräkki
mobile_veisto_top

Virebox.AI

Virebox.AI on Vire Labsin kehittämä tekoälypohjainen päätelaite, jolla voidaan toteuttaa vaativa objektin, henkilön tai esimerkiksi valmistettavan tuotteen laadun tunnistus tai analyysi. 

Virebox.AI on sopii hyvin mm. sellaisiin käyttötarkoituksiin, joissa AI-laskenta halutaan suorittaa kohteessa, eikä kaikkea tietoa haluta esimerkiksi tietoliikenne- tai tietoturvasyistä siirtää pilveen. 

Asiakkaamme arvostavat Virebox.AI:n avoimuutta ja modulaarisuutta. Se on helppo yhdistää olemassa oleviin automaatioratkaisuihin, ja laitteeseen voidaan kytkeä kameroita, sensoreita, erilaisia tietoliikenneväyliä jne. Virebox.AI mahdollistaa tekoälyn vaatiman yli satakertaisen laskentatehon verrattuna tavallisiin tietokoneisiin.

Järjestelmä­rajapinnat

AWS
GoogleCloud
Azure
IBM Watson
Toiminnanohjaus­järjestelmät

Liitettäviä laitteita

IP-kamerat
Valvontakamerat
Lämpokamerat
Sensorit
Lasertutkat
Radiotutkat
Mikrofonit, hydrofonit
Akustisen emission anturi

Tekniset tiedot

Intel X86 Quadcore 2,56 GHz
Memory 8GB, DDR3L
Storage up to 1TB SSD
Linux Ubuntu or (Windows 10)
Dedicated Neural Hardware
Wifi, Bluetooth, 4G/5G, Ethernet
Analog and Digital IOs

Virebox.DA

Virebox.DA on Vire Labsin kehittämä tekoälypohjainen päätelaite, jonka avulla voidaan toteuttaa mm. virranmittaukseen, sähkömoottoreiden etäkunnonvalvontaan ja automaatiojärjestelmien valvontaan liittyviä ratkaisuja nopeasti ja edullisesti. 

Virebox.DA-ratkaisu on käytössä mm. rautatievaihteiden etäkunnonvalvontajärjestelmässä, jota VR Fleetcare on toteuttamassa valtion rataverkkoa hallinnoivalle Väylävirastolle. Vaihteiden kunnossapito muodostaa merkittävän osan rataverkkojen kunnossapitokustannuksista. Nykyisin kunnossapito perustuu määräaikaishuoltoihin ja vikoihin reagointiin. Uuden älyratkaisun avulla kunnossapitoa voidaan optimoida ja häiriöitä ennakoida, mikä helpottaa kunnossapitotyötä, vähentää kustannuksia ja nopeuttaa häiriöistä palautumista.

Vire Labsin tuotteiden avulla tekoälypohjaiset ratkaisut syntyvät 3-5 kertaa nykyistä nopeammin

Monta etua asiakkaalle

Kiinnostuitko?

Ota meihin yhteyttä ja kuvaa tilanteesi. Analysoimme käyttökohteen ja tarpeen sekä ehdotamme ratkaisua. Meillä on valmiit ratkaisut moniin käyttötilanteisiin, kuten objektien tunnistamiseen ja laskemiseen. Tällöin tarvitaan vain käyttökohteeseen sovittaminen ja käyttöönotto. Jos kohde on erikoisempi, yleensä kannattaa tehdä pieni projekti, jolla varmistetaan halutun lopputuloksen toteutuminen. 

Analyysiin käytämme kehittyneitä tekoälyalgoritmejä, ja analyysissä käytettävä data voi tulla kamerasta, tutkasta, sensoreista, moottorista jne. Toimitamme koko ratkaisun tarvittavine lisälaitteineen valmiina pakettina, joko palveluna tai myytynä – tyytyväisyystakuulla.